Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Hoàng Thanh, Tác giả tại Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Hoàng Thanh - Trang 2 trên 3