Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Hoàng Thanh, Tác giả tại Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Hoàng Thanh