Công Ty In Ấn Quảng Cáo Hoàng Thanh, Tác giả tại Công Ty In Ấn Quảng Cáo Hoàng Thanh